Ketenbeheer

Ketenbeheer

“Verbeter de kwaliteit van intelligente verkeers-en vervoersystemen, vereenvoudig het beheer en hou alle stakeholders aan de afspraken.”

Waarom Ketenbeheer van ditp?

Het succes van verkeer- en vervoersystemen staat of valt met de kwaliteit en stabiliteit ervan. Reizigers en weggebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij goed geïnformeerd worden voor- en tijdens hun reis, en dat de systemen hen efficiënt “begeleiden”. Wegbeheerders en verkeersmanagers moeten er blindelings vanuit kunnen gaan dat zij de juiste informatie krijgen om de nodige maatregelen te kunnen treffen. De hoeveelheid systemen, techniek en verbindingen die hier een rol bij spelen is groot, en ook het aantal betrokken partijen en leveranciers wordt steeds groter.

Ketenbeheer in 5 stappen

Ketenbeheer voeren we uit in 5 stappen:

 1. Scoping: objecten, applicaties, datastromen en betrokken partijen (SLA’s) worden in kaart gebracht.
 2. Bepalen van kritische onderdelen en het opzetten van actieve monitoring voor die onderdelen.
 3. KPI’s en normen worden afgesproken, werfafspraken worden gemaakt met betrokken partijen.
 4. ITIL-beheersprocessen worden ingericht, te beginnen bij incidentmanagement voor kritische ketens.
 5. Afstemmingsprocessen bij opdrachtgever worden ingericht, en rapportage en dashboards worden geconfigureerd.

Onze Ketenbeheeroplossingen

ditp specialiseert zich al enkele jaren in het organiseren, optimaliseren en runnen van complexe processen en datastromen in verkeerssystemen. Met ketenbeheer kunt u op ditp rekenen voor:

 • Stroomlijnen van dataverkeer in verkeerssystemen
 • Beveiliging van data doorheen de hele keten
 • Beheer & Supportdesk voor alle storingen
 • Kwaliteitscontrole van alle data
 • Heldere rapportering en dashboards
 • SLA compliance controle voor alle betrokken partijen
 • Expertise, advies en training

Is uw IT-omgeving klaar voor de toekomst?

ditp helpt uw IT omgeving klaar te stomen voor de toekomst. Vraag een adviesgesprek aan met één van onze specialisten.